Adatkezelési szabályzat

 

Az adatkezelés célja, hogy az Ön adatait tároljuk és a megadott információk alapján Önt kívánságának megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról tájékoztassuk. Amennyiben Ön a regisztrációt követően adatai további felhasználását meg kívánja szüntetni, ezt a Ceneu Restaurants Hungary Zrt. címén (1061 Budapest, Andrássy út 41.) bármikor jelezheti, és ez esetben adatait azonnal töröljük.

 

A hírlevelet kérők elfogadják, hogy a Ceneu Restaurants Hungary Zrt. a megadott adatokat marketing célokra felhasználhatja.

 

Amennyiben Ön a személyes adatok között megadja pontos címét, mobilhívószámát és email címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal faxon, levélben, MMS-ben SMS-ben, emailben és telefonon is megkereshető legyen.

 

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki.

 

A adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

A tulajdonosa által nem szándékosan közölt egyéni adatot nem őrzünk meg és nem adjuk tovább.

 

A Ceneu Restaurants Hungary Zrt. számára tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésére bocsátotta. Az adatokat más célra történő felhasználás céljából senkinek, semmikor nem adja tovább.

 

A Ceneu Restaurants Hungary Zrt. az általa őrzött magántermészetű adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.